.

Bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn HUD, Sông Đà

Xuất bản: Thứ ba, 6/9/2011, 11:36 [GMT+7]

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên của 2 Tập đoàn gồm: Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Các Thành viên Hội đồng thành viên được bổ nhiệm gồm: Ông Ngô Doãn, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nghiêm Văn Bang, ông Nguyễn Huy Hoàn, đều là Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà), Thủ tướng bổ nhiệm ông Dương Khánh Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Các Thành viên Hội đồng thành viên được bổ nhiệm gồm: Ông Phạm Công Bổng, ông Vũ Tiến Giao, ông Nguyễn Doãn Hành, ông Nguyễn Thiện Tuấn, ông Nguyễn Quang Mẫn, đều là Ủy viên Hội đồng quản trị.

Với Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Diên

Mỗi tuần một con số
2.637

Đây là tổng số doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản dừng hoạt động hoặc giải thể, trong đó có 2110 doanh nghiệp xây dựng, 527 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản gặp khó khăn kéo theo ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, gây đình trệ cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, sản xuất kinh doanh nội thất.

Tổng sản phẩm quy ra tiền của vật liệu xây dựng tồn kho năm 2012 là 3.862 tỷ đồng, trong đó xi măng tồn 415 nghìn tấn, gạch ốp lát 4,6 triệu m2, gạch xây 117 triệu viên, kính xây dựng 14,3 triệu m2, thép trên 20 nghìn tấn.

Nguồn: Bộ Xây dựng

Chính sách
Đầu tư xây dựng
.