.

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP

Xuất bản: Chủ nhật, 2/1/2011, 15:25 [GMT+7]

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.