.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xuất bản: Thứ tư, 15/4/2009, 16:20 [GMT+7]
Kèm theo phần nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng.

Chi tiết xem tại đây
.