.

Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2011

Xuất bản: Thứ ba, 25/1/2011, 17:17 [GMT+7]

Ngày 23/12/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2388/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 
* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

** Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2010

.