.

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2011

Xuất bản: Thứ sáu, 14/1/2011, 16:21 [GMT+7]

Ngày 31/12/2010 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011, theo đó giá các loại đất được áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

*
Chi tiết Quyết định giá đất tỉnh Phú Yên xem và Download tại đây

Phân loại vùng

Tải tệp

Đất đô thị

Download

Đất nông thôn

Download

Đất trồng cây hàng năm

Download

Đất trồng cây lâu năm

Download

Đất trồng lúa nước

Download

Đất rừng

Download

Đất nuôi trồng thủy sản và làm muối

Download


**
Bảng giá đất tỉnh Phú Yên năm 2010

.