.

Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2010

Xuất bản: Thứ sáu, 15/1/2010, 13:25 [GMT+7]

Ngày 31/12/2009 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 37/2009/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2010.

Giá đất tỉnh Tiền Giang

Tải tệp

Quyết định

Download

Bảng giá đất chi tiết

Download


*
Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2009
.