.

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Xuất bản: Thứ năm, 1/4/2010, 17:45 [GMT+7]

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hà nội

Tel: 84-4-39.421.158/ 39.421.030

Fax: 84-4-39.421.032

E-mail:

Website:  www.vietinbank.vn

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt: VietinBank

Giấy ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Vốn điều lệ:

Mã số thuế:

Tài khoản:


Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phòng giao dịch. Có 4 Công ty hạch toán độc lập là: Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

VietinBank là sáng lập viên và đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA, có quan hệ đại lý với trên 850 ngân hàng lớn trên toàn thế giới. Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.

Lĩnh vực đang hoạt động:

- Huy động vốn

    * Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế v à dân cư.
    * Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ...
    * Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu...

- Cho vay, đầu tư

    * Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ
    * Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ
    * Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
    * Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài
    * Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức (DEG, KFW) và các hiệp định tín dụng khung
    * Thấu chi, cho vay tiêu dùng.
    * Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và quốc tế
    * Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế

- Bảo lãnh

Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán.

- Thanh toán và Tài trợ thương mại

    * Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu.
    * Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A).
    * Chuyển tiền trong nước và quốc tế
    * Chuyển tiền nhanh Western Union
    * Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc.
    * Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM
    * Chi trả Kiều hối…

- Ngân quỹ

    * Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…)
    * Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…)
    * Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ...
    * Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá, bằng phát minh sáng chế.

- Thẻ và ngân hàng điện tử

    * Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER CARD…)
    * Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card).
    * Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking

- Hoạt động khác

    * Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ
    * Tư vấn đầu tư và tài chính
    * Cho thuê tài chính
    * Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán
    * Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản.

Doanh nghiệp
Hoạt động doanh nghiệp
.